Wie

't Are Huys is ontstaan vanuit het idee om kinderen en natuur samen te brengen. De leiding ligt voor het grootste gedeelte in handen van Martin Kistemaker en Ada de Haan.

Martin Kistemaker (1952) heeft 30 jaar ervaring in hoger beroepsonderwijs en jeugdhulpverlening. Daarnaast is Martin van huis uit schapenboer en dat is nog steeds zo. Martin, als Boer Martin, ontving (2009-2013) drie wekelijks bezoek van de kinderen van de buitenschoolse opvang "Catootje" uit Abbekerk.

Ada de Haan (1957) is 28 jaar werkzaam geweest in het middelbaar beroepsonderwijs als docent creatieve vakken en een aantal jaar ook als loopbaanadviseur. Zij geeft kunstzinnige workshops aan huis aan volwassenen en kinderen.

De genoemde ervaring in onderwijs en jeugdhulpverlening zijn van belang voor de professionele begeleiding. Door het principe van een groot gezin zijn we als een vader en een moeder.
Door onze levensinstelling en ervaring - contact met de natuur als basis voor een evenwichtig leven - kunnen we op de boerderij met planten en dieren de kinderen liefdevol opvangen.

» Waar?
» Waarom?

Waar uw kind de ruimte krijgt...