Waarom

't Are Huys denkt een meerwaarde te kunnen bieden binnen de kinderopvang, we zijn enthousiast geworden doordat:

 • we zien op onze boerderij met veel ruimte voor een natuurlijke speel-, leer- en leefomgeving een verrijking voor de opvang van kleine kinderen.
 • vanuit onze ervaring en achtergrond binnen onderwijs en hulpverlening en ons eigen gezin zien en ervaren we de meerwaarden van het opgroeien van kleine kinderen op de boerderij.
 • we delen de zorg in de samenleving over het gebrek aan natuur in het moderne kinderleven. Zie links voor meer informatie.
 • wij hechten veel waarde aan prikkels vanuit de natuur voor kleine kinderen.
 • we willen ons onderscheiden in ervaring met opvoeding van kinderen, in kleinschaligheid en betrokkenheid.
 • we zien op onze boerderij met veel ruimte voor een natuurlijke speel-, leer- en leefomgeving een verrijking voor de opvang van kleine kinderen.
 • we zijn geïnspireerd geraakt door de kinderen van bso "Catootje". Deze kinderen kwamen drie keer in de week op bezoek op de boerderij. Zij speelden en kwamen in contact met de dieren, hadden een moestuintje. Wij genoten van hun aanwezigheid.
 • vanuit onze ervaring en achtergrond binnen onderwijs en hulpverlening en ons eigen gezin zien en ervaren we de meerwaarden van het opgroeien van kleine kinderen op de boerderij.
 • we delen de zorg in de samenleving over het gebrek aan natuur in het moderne kinderleven. zie links voor meer informatie.
 • wij hechten veel waarde aan prikkels vanuit de natuur voor kleine kinderen.
 • we willen ons onderscheiden in ervaring met opvoeding van kinderen, in kleinschaligheid en betrokkenheid.

» Waar?
» Wie?

Waar uw kind de ruimte krijgt...