Links

Kinderopvangstoeslag:

De combinatie werk en zorg voor uw kind(eren), geeft u recht op een bijdrage in de kosten van kinderopvang, de zogeheten kinderopvangtoeslag. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Via een proefberekening op de site van de Belastingdienst kunt u berekenen wat u aan kinderopvangtoeslag kunt ontvangen. U kunt een bijdrage aanvragen bij de Rijksoverheid via www.toeslagen.nl of www.belastingdienst.nl

Websites: kind en natuur:

De minister van LNV wil ‘scharrelkinderen’, kinderen die opgroeien in een natuurlijke omgeving die voldoende prikkels biedt voor een actief en gezond(er) bestaan. De pedagogische visie van groene kindercentra sluit daarbij aan. De opvatting dat kindercentra alleen een zorg- en opvangfunctie hebben wordt als achterhaald beschouwd, de ontwikkeling van het kind krijgt veel aandacht en daar hoort een eigen speel- en leeromgeving bij.

Scharrelkids, een site van het Instituut voor natuur educatie & duurzaamheid over buitenspelen.
Springzaad.nl, Meer ruimte voor natuur en kinderen.
kindvannature.nl Hier vindt u nieuwe ontwikkelingen en interessante projecten in Nederland en Vlaanderen rond natuur in de kinderopvang.

Artikelen:

Kom je buiten spelen: een advies over onderzoek naar de invloed van natuur op de gezondheid van kinderen.

Van buiten wordt je beter: een essay over de relatie tussen natuur en gezondheid.

Creativiteit:

Voor creativiteit, voor zowel kinderen als volwassenen: www.adadehaan.nl
Boerderij Blog: http://deboerderij.wordpress.com/

Waar uw kind de ruimte krijgt...